Dou Company
Anasayfa Metni

 

Türkiye, çok katmanlı dinamik yapısı içerisinde, her alanda hızlı değişim ve dönüşüm süreçleri yaşamaktadır. Çağın bilişim dünyasının yerelden küresele hiç olmadığı kadar etkileşim içerisinde olması bu değişim ve dönüşüm süreçlerini hızlandırmaktadır. Bu durum global bir vizyonla zamanın ruhunu yakalamayı gerekli kılmaktadır. Dou Company muhataplarına ekonomik, tarihi, kültürel, siyasal, sosyolojik, hukuki ve jeopolitik alanlarda yaptığı araştırma, inceleme, analiz ve değerlendirmelerle güncel bir perspektif, etkili politika önerileri ile özgün bir gelecek vizyonu sunmayı amaçlamaktadır.